Hans van Mourik kandidaat voor BBB Statenzetel ZH

Gorinchem, Één van de kandidaten van de BoerBurgerBeweging (BBB) voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland is Hans van Mourik. Met een klinkend verkiezingsprogramma en de stem van de kiezer wil BBB de komende vier jaar het geluid uit de regio, de stad en het platteland bundelen tot een luide roep om vernieuwing door verbetering en verandering. BBB staat voor vernieuwing van het politiek denken in het Provinciehuis, verbeteren wat we willen behouden en veranderen wat anders moet. Van Mourik is in de politiek geen onbekende, hij heeft 8 jaar de ervaringen in de gemeenteraad van Gorinchem opgedaan.

Van jeugd tot ouderenzorg.
Stikstof is bijzonder in actief beeld, maar er is meer. Zorg is zijn grootste aandacht en heeft daarvoor een belangrijk aandeel voor het verkiezingsprogramma gehad. Met name de verbinding tussen de steden en het platteland. De aandacht voor de voorzieningen, wonen en jeugdzorg in het bijzonder. Op dat gebied heeft hij een brede aanpak. “Zelf heb ik de ervaring als zorggebruiker. Vorig jaar is blaastumor geconstateerd dat was voor mij een hele nieuwe ervaring”, zegt van Mourik. “Bezoeken aan het Beatrix Ziekenhuis voor behandelingen aan de blaas en zijn werkzaamheden als fysiotherapeut, de zorgverlener gingen ‘gewoon’ door. Je ervaart dat een goed uitgerust ziekenhuis in stad en de regio van groot belang is. Spoedeisende hulp (SEH) is onmisbaar.” De aandoening, waarvan hij herstelt heeft hem niet weerhouden om zich kandidaat te stellen voor Provinciale Staten met de BBB voor de komende 4 jaar. Niet mopperen, maar meedoen.  

Meedoen maar niet op de handen zitten.
Van Mourik staat op de dertiende plek in lijst 19 van kandidaten voor de BoerBurgerBeweging. “We hebben een prachtige ploeg op de lijst. De voorbereidingen tot aan de verkiezing zijn een uitstekende samenwerking met een gedreven lijsttrekker.”
Dat hij zelf op de 13e plaats staat vindt hij geen probleem. Als de kiezer hem dat gunt dan komt de Staten in beeld. Zijn ambitie om mee te doen is groot en het liefst zit hij niet op zijn handen.
Er voor elkaar zijn in de samenleving is voor hem vanzelfsprekend. Zo zegt hij tot besluit, “Wie wil veranderen moet af en toe zijn nek uit steken, ik sta per slot niet op de lijst om vliegen te vangen. Het is nu aan de kiezer op 15 maart.”

Voor Gorinchem en Molenlanden en een deel van de Drechtsteden
Kan men Van Mourik ook nog kiezen voor de Waterschapsverkiezingen
Lijst 13 nummer 14 Waterschap Rivierenland