60 dagencolumn # 5 contact met leden in Giesenburg

Dinsdag 17 januari heeft de provinciale afdeling van de BoerBurgerBeweging Zuid-Holland een huiskamerbijeenkomst gehouden in de Til te Giessenburg.
Tijdens deze bijeenkomst zijn BBB-ers van de Zuid-Hollandse kieslijst in gesprek gegaan met leden en aspirant leden. Na een kennismaking werd verdiepend gesproken over het verkiezingsprogramma en de speerpunten voor komende verkiezingen.

BBB tegen grootschalige industriële windmolenparken en zonneweides

Ook werd er over regionale actuele thema’s gesproken zoals de zorgen over de toekomst van de agrarische sector, maar ook de woningbouwopgave, de noodzaak tot behoud van een spoedeisende hulp bij het Beatrix-ziekenhuis, de noodzakelijke verbetering van het OV in de streek en de plannen van de huidige gedeputeerde om op de Avelingen in Gorinchem industriële windmolens te plaatsen. Het was een avond met mooie inhoudelijke gesprekken waarmee de Zuid-Hollandse BBB straks haar werk in de Provinciale Staten kan uitvoeren. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG_1252-225x300.jpeg
Edwin van den Heuvel en
Hans van Mourik


Samen met Edwin van den Heuvel mocht ik de leden wegwijs maken met het verkiezingsprogramma.
Het enthousiasme van de leden met zeer bruikbare opmerkingen gaf mij extra energie om verder met de campagne te gaan.Lid worden? of ook in gesprek met de BBB Zuid-Holland? kijk op www.boerburgerbeweging.nl/zuid-holland 

In de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023, deel ik elke dag een column over wat mij beweegt om aan deze verkiezingen mee te doen en dat BoerBurgerBeweging een (h)eerlijke keus is. Want het gaat om ons dorp, onze stad en onze provincie. Iedere dag #BBBeter

60 dagencolumn # 4 Zichtbaar zijn voor iedereen

Een van de mooiste uitdagingen in de politiek, vind ik, is om met je inwoners contact te hebben. Nu is dat voor een gemeente makkelijker om met anderen in contact te komen dan de provincie. Door mijn beroep was het vaak nog makkelijker. Patiënten uit Gorinchem, die ik de dag na de gemeenteraadsvergadering aan de behandeltafel gaven mij eigenlijk tijdens de behandeling uitvoerig commentaar wat “we” in de gemeente allemaal niet of wel moesten doen. Het maakt mij verder niet uit of ik te maken heb met een politiek medestander of een tegenstander. Het is prettig. Je hebt deze personen in het vizier, die hebben jou in beeld en kunnen je rechtstreeks bevragen.

Dan heb je altijd nog de reacties via social media, twitter (wordt altijd al wat minder) en facebook. Ook een manier om in beeld te zijn. Het komt nog wel eens voor dat mensen wat klagerig zijn over mij. Het kan terecht zijn, omdat ik op dat moment niet zichtbaar genoeg over die onderwerpen ben. Soms is deze kritiek niet helemaal terecht, maar steeds nodig ik mensen erover in gesprek te gaan met mij.

Nu in de aanloop naar de provincie is het een uitdaging om met meerdere personen in gesprek te gaan. Het is vooral kennis maken. Een leuke manier is om dat te doen in de provincie met de camper. De verhalen die ik daarbij ophaal is echt in de vorm van 2eHans. Boeiend, indrukwekkend, maar vooral soms ook pijnlijk als je weet wat er allemaal achter zit bij bijvoorbeeld ondernemers, boeren en andere burgers.

Morgen dinsdagavond hebben we een ledenbijeenkomst BBB in de Til. BBB Zuid-Holland organiseert dinsdagavond 17 januari in zalencentrum de Til te Giessenburg een huiskamerbijeenkomst voor leden en toekomstig leden. Tijdens de bijeenkomst hopen wij kandidaten van de kieslijst in overleg te gaan over het verkiezingsprogramma, lokale thema’s die voor de provincie van belang zijn en de campagne voor komende verkiezingen. Maar blijf met mij in gesprek zou ik zeggen.

In de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023, deel ik elke dag een column over wat mij beweegt om aan deze verkiezingen mee te doen en dat BoerBurgerBeweging een (h)eerlijke keus is. Want het gaat om ons dorp, onze stad en onze provincie. Iedere dag #BBBeter

60 dagencolumn # 3 Hans je hebt geen trekker 🚜

De eerste reacties die ik kreeg in oktober 2021 was “Hans, JIJ bij de BBB je bent toch geen boer en je hebt niet eens een trekker.”

Dat klopt. Wonend in het uiterst oostelijk deel van Provincie Zuid-Holland in de prachtige vestingstad Gemeente Gorinchem werk ik als fysiotherapeut in een zeer breed gebied van stad #polder en #platteland van Gemeentewestbetuwe, Gemeente Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gemeente Altena. 36 jaar in een gebied waar je ervaringen van burgers en boeren hebt opgedaan.

Mijn ambitie
Na 8 jaar raadslidmaatschap* in onze stad wil ik verder kijken naar zaken waar ik in de gemeenteraad niet aan toe kwam of mocht komen. Wat ik vaak vernam “als raadslid ga je daar helemaal niet over, dat is een zaak voor de provincie.” Dat is vreemd dacht ik. Je bent bezig in je stad of dorp en op veel terreinen ben je afhankelijk van de provincie. Dit terwijl we als raadslid zelden contact hadden met provincie, statenleden of landelijk met kamerleden. Slechts een keer, in de periode van mijn raadslidmaatschap, zijn we in contact geweest over de concessie van het openbaar vervoer in Zuid-Holland. Dat moet dus anders. Contact met de provincie, maar ook van de provincie naar de burger toe! Zeggen is 1 maar er ook wat aan willen doen is 2.
Daarom heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de komende Provinciale Statenverkiezing bij de partij die nu het beste bij mij past. Namens BBB BoerBurgerBeweging ben ik Kandidaat Hans van Mourik ps2023 Zuid-Holland plaats 13 voor de BBB Boerburgerbeweging Zuid-Holland met veel inzet.

Binnen de Boer Burger Beweging kandidaten zitten heel veel mensen met ervaring op velerlei gebied. Samen weet je meer en draag ik daar graag een steentje aan bij. In de hobby sfeer heb ik door tuinders mijn boom leren snoeien. Zo weet ik professioneel weer minder van het onderdeel stikstof, maar door mijn werk weet ik wel wat het doet met de boerenfamilie zowel fysiek als mentaal gebied. De druk ontstaat door maatregelen waar je geen kant op kunt.

Die boeren zakdoek staat iedereen.
Een boeren zakdoek staat iedereen

Ik ben geen boer en ik heb geen trekker, maar ik ben wél een trekker voor de zorg, burger/fysiotherapeut die met empathie leeft, voelt en denkt aan onze inwoners van dorp, onze stad en onze provincie én daarbuiten. Als inwoners gaan wij over de provincie, wen er maar vast aan.

#EenBoerenZakdoekStaatIedereen

#OnsDorpOnzeStadOnzeProvincie

Landelijke ondersteuning en Caroline die landelijk meedeelt bij Rick Nieman WNL op zondag dat we eraan komen in de provincie. Je kunt er maar rekening mee houden.

In de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023, deel ik elke dag een column over wat mij beweegt om aan deze verkiezingen mee te doen en dat BoerBurgerBeweging een (h)eerlijke keus is. Want het gaat om ons dorp, onze stad en onze provincie. Iedere dag #BBBeter

60 DAGENCOLUMN # 2 en hoe zit het met jongeren

Waarom zouden jongeren voor de Provinciale Staten stemmen?

De jeugd heeft de toekomst of ze daar nu ook zo over de toekomst nadenken is wel de hamvraag. Veel mensen die teleurgesteld zijn (niet alleen ouderen, maar ook jongeren) zien de nut van het stemmen op een kandidaat voor de provinciale staten niet zitten. Ook ik heb mij vaak afgevraagd, wat doet zo’n provinciale staten eigenlijk.

De afgelopen 8 jaar ben ik gemeenteraadslid geweest. Ik heb mij onder andere ook bezig gehouden met de bussen in de streek, de bus dat scholieren gewoon naar school konden gaan of de jongeren die uit de polder naar de stad konden (en ook weer terug) om lekker te stappen.

Vaak werd mij verteld daar heb je weinig over te zeggen, want daar gaat de provincie over. Welnu ik ga naar de Provincie om daar mede voor jouw stem met kracht bij te zetten.
Daarom wil ik als best wel oudere kandidaat (jij mag ook oud zeggen 😉) je toch zien te verleiden om je stem uit te brengen. En is het niet op mij, dan graag op een ander….

impressie van AT5

In de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023, deel ik elke dag een column over wat mij beweegt om aan deze verkiezingen mee te doen en dat BoerBurgerBeweging een (h)eerlijke keus is. Want het gaat om ons dorp, onze stad en onze provincie. Iedere dag #BBBeter