Mijn enthousiasme is een voorbeeld en inspiratie voor anderen.

Core business, de kernactiviteiten

 • Eigenaar praktijk voor Fysiotherapie / Orofaciale Fysiotherapie,
  Gorinchem, Poterne 2 (1988-heden)
 • Directeur / eigenaar Holding Hans Van Mourik B.V. (juni 2021-dec 2023)
 • Bestuurslid lid LLO-Rotonde (2021-2023) (voortzetting van ROOS BV)
 • Bestuurslid R.O.O.S. BV Leven Lang Ontwikkelen (2020-2021)
 • Op uitnodiging van praktijk Hensens-van Marion Leerdam – verbijzondering kaakpatiënten / Orofaciale fysiotherapie (2012-2019)
 • Fysiotherapeut van het nationaal H-hockeyteam bij de KNHB en lid technische staf (2012-2016)
 • Mede onderzoeker armprothesen universiteit van Wageningen (2011–2013)
 • Prothese Unlimited – advisering van patiëntenorganisaties (2009-heden)
 • Adviesbureau voor revalidatie- en thuiszorgartikelen, Gorinchem (1991-2018)
 • Eigenaar praktijk voor Fysiotherapie en Pedagogiek, Gorinchem, Poterne 2 (1988-2020)
 • Waarnemingen fysiotherapiepraktijken Werkendam en Wijk en Aalburg (1987-1993)
 • Elektrotechniek/Elektronica bedrijf Vianen met leidinggevende functie (1981)

Opleidingen

 • Training Webinar ‘De fysiotherapeutische begeleiding van (post) COVID-19 patiënten, de dagelijkse praktijk’ 20 mei 2021
 • Cursus peer Review Coach
 • Diverse opleidingen / cursus Tinnitus w.o Symposium Tinnitus – het mysterie ontrafeld.
 • Training ambassadeur / ondersteuningsteam netwerk weerbaar bestuur
 • Diverse teambuilding processen.
 • Diverse bestuurscursussen.
 • Cursus: Coaching en training voor de fysiotherapeut – Vincent Kortleve
 • Cursussen verslaglegging, methodisch handelen, ebp, marketing, werkplekverbetering, re-integratiemethoden
 • Cursus MBD (begeleiden van hyperactieve kinderen met motorische problemen)
 • Studiedagen Pedagogiek, Studiedagen schrijfproblemen bij kinderen
 • Vereniging Exameninstellingen Detailhandel (VEDE) juni 1993 Ondernemersdiploma
 • Stichting Middenstandsexamen Algemene Handelskennis   juli  1992  Middenstandsdiploma
 • Postacademiale scholing HMN te Utrecht  april 1988     Kaakdysfunctie
 • Stichting Paramedische Academie “De  Uithof”    Utrecht – september 1987 Studierichting Fysiotherapie
 • Opleiding omroepwerk en presentatie in Hilversum  Santbergen
 • KMTS Utrecht – diploma juni 1981 Afd. Elektrotechniekstudierichting Energietechniek
 • Opleidingen Mavo Gorinchem – examen september 1976

Verdere professionele activiteiten

 • Ontwikkelen van een onderwijsleerplan betreffende fysiotherapeutisch begeleiden van mensen met een amputatie, deelname aan werkgroepen i.s.m. NebasNsg later Gehandicaptensport Nederland daarna Kenniscentrum Sport & Bewegen / adviseur
 • Lesprogramma’s bedenken en uitvoeren op het gebied van bewegen en sport, gastdocent aan de SVGB (vakgroep orthopedisch instrumentmaker)

(Bestuurlijke) activiteiten buiten het werk

 • 2022-regioambasadeur / ver. raadsleden / Netwerk Weerbaar bestuur
 • 2022-heden activiteiten voor de Boer Burger Beweging
 • 2021 december Oprichting politieke lokale partij Zorg Voor Gorkum met Rudolph vd Hoven
 • 2021-2023 Eigenaar van Hans van Mourik B.V. voor activiteiten onderwijs
 • 2020-2023 Bestuurslid en ontwikkeling LLO Rotonde
 • 2018-2022 Algemeen bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 2013-2014 Oprichting politieke lokale partij Gorcum Actief met Everdien Hamann
 • 2013-heden aanzet tot BIG2014 Burgerinitiatief Gorcum “op weg naar een burgerparticipatie: Gorcum centrum van verbinding of centrum van vertrek” samen met Natasha van Dalen
 • 2012-2013 Samenstelling en auteur boek met anekdotes 100 jaar trouwen in Gorinchem
 • 2012 Meegewerkt aan de expositie 100 jaar trouwen in Gorinchem
 • 2012-heden opzetten wijkproject goedebuur-gorinchem
 • 2012-2013 zitting in indicatorencommissie sport en bewegen Ned. Vereniging van revalidatie artsen
 • 2012-2013 Toegevoegd bestuurslid Stichting gehandicaptenplatform Gorinchem
 • 2012-2015 Commissielid van aanbeveling voor de Stichting Zorgvraag
 • 2011-2013 Ambassadeur van E-health MijnZorgnet.nl
 • 2008-heden Lid ISPO waaronder 2 jaar lid kascommissie
 • 2008-2023 Bestuurslid Stichting de Benen Nemen ondersteuning kinderen in landen van de Derde Wereld. Vanaf 2020 voorzitter a.i.
 • 2008-2015 Kartrekker en promotor van de OndernemendeFysiotherapeuten
 • 2007-2017 Lid van stichting fight-4-life met jaarlijks organisatie van benefiet concert tbv ALS (een dodelijke ziekte)
 • 2005-2021 Lid team Wijdschild.nl
 • Daarna Voorzitter 22-6-2006 tot 8-11-2021 Stichting Gorinchem Buurtweb Wijdschild.nl
 • 2004-2006 Opzetten van een visiedocument aangepast sportief bewegen voor ministerie VWS met 25 patiëntenorganisaties
 • 2003-heden Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Gorinchem (trouwambtenaar)
 • 2003 Werkgroep van Disability European Athletics Assen
 • 2001-2009 en 2011-heden Lid Adviesgroep Zorg Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad)
 • 2003-2009 secretariaat SLWB omvorming van SLWB naar Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG), creëren van  samenwerkingsverband met Stichting belangengroep hand-armgeamputeerden en vanaf
 • 2003-2008 vice-voorzitter LVvG met PR & voorlichting als portefeuille.
 • 1999-2000 Opvanggezin Stichting Europa Kinderhulp – vakantie opvang van achterstandskinderen Berlijn
 • 2000-2001 Werkgroepslid en benoeming advies commissielid bestuur openbaar onderwijs Gorinchem.
 • 1998-2006 Teamlid van Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS)
 • 1997-heden Lid festiviteitenvereniging Dalem inclusief alle hand en spandiensten
 • 1996-2002 Medezeggenschapsraad (lid en voorzitter) van de basisschool van de kinderen
 • 1994-2003 Bestuurslid Stichting Landelijke Werkgroep Beenprothese-Gebruikers (SLWB), waarvan 2 jaar als secretaris
 • 1995-2002 Secretaris van de Regionale Vereniging voor Vrijgevestigde  Fysiotherapeuten met reorganisatie van 1e 2e lijns fysiotherapeuten tot één organisatie van het KNGF met ruim 20.000 fysiotherapeuten
 • 1994-1997 Ontwikkelen van bouwplannen en realisering van project 2 woonhuizen en  de praktijk voor Fysiotherapie en Pedagogiek
 • 1991-1995 Beleidsmedewerker Fysio ZrZ
 • 1987-1988 Fysiotherapeut van SVW en begeleiden van de verzorgers
 • 1987-heden Lid van het Gorinchems Fysiotherapeuten Overleg
 • 1987-1998 Lid van de registratiecommissie Ned. Ver. voor  Fysiotherapie in de  Tandheelkunde (NVOF)
 • 1981-1996 Stadscarnavalsvereniging “De Gorrekes”
 • 1982-1987 Opleiding straattheater – academie Utrecht – theatergroep de bizzi fysiez
 • 1975-1993 Wedstrijdleider van zeilevenementen Vereniging grote rivieren
 • 1974-1992 Bestuurslid en opleiding van huisomroepmedewerkers / RANO ziekenomroep
 • 1974-1987 Recreatiecommissie Organiseren van jeugdweekenden voor Watersportvereniging

Politiek (Bestuurlijk)

 • Kandidaat Lijst BBB Provincie 2023 nr 13 en Waterschap 2024 lijstduwer
 • Kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen 2022 met Zorg Voor Gorkum – helaas te weinig voor de kiesdeler – wel 407 stemmen
 • 2021-10-04 tot 24-03-22 Onafhankelijk Lid Van Mourik gemeenteraad  gemeente Gorinchem.
  Binnen het raadslidmaatschap diverse commissies / geloofsbrieven / regio – jeugdwerkgroep. Vanaf 2021 voorzitter van parallelsessies
 • 2019 beste Debater Debat Instituut
 • 2018-03-27 tot 2021-10-04 Lid gemeenteraad voor fractie Stadsbelang gemeente Gorinchem.
 • 2014-05-16 tot 2018-03-27 Lid gemeenteraad voor fractie Stadsbelang gemeente Gorinchem
 • 2014-(tot 13-05-2014) Lid gemeenteraad voor fractie Gorcum Actief  gemeente Gorinchem

Hobby’s:

muziek instrumenten bespelen, culinair koken, fotograferen, hand en spandiensten kleine verenigingen, met de familie er op uit en watersport

– Spelen in orkesten o.a., schoolbands, de Leenband, blaaskapel Blauwe Blieken, PapaGurk, Dixieland Bazuin
– Smalfilms gemaakt en prijzen gewonnen
– Muziekles gegeven (accordeon)
– Producent van film rond afscheid collega trouw ambtenaar
– Meegewerkt aan de Unitas revue – geluidstechnicus “op naar de 100”
– Stadsomroeper Gorcum 600
– Begeleiden van schoolkampen
– Diverse bestuursactiviteiten op alle school- en academieraden
– Bouwen van websites (18), schrijven van Weblog (4) en diverse twitteraccounts (7) o.a. @hendrikVM@amputeesNL@kaakfysio en @hazewind0183
– Teksten geschreven voor medebestuursleden van diverse organisaties
– Stukjes / columns geschreven voor Merwepost, Lingestreek, Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, Gorcumse Courant,  StadGorinchem, ADrivierenland.
– Productie aantal malen ’t Galmgat, patiëntenblad de lede(n)maat
– Mede organiseren van feesten, evenementen en ondersteunen kleine verenigingen
– Schrijven tekst en muziek schoolmusicals voor de school van de kinderen
– Regie van musical in de Nieuwe Doelen van de Floris Van Dalem School
– EHBO-, kook-, crea-lessen op de basisschool van de kinderen
– Schoolmusical van de Jenaplanschool in de Nieuwe Doelen
– Diverse symposia en beurzen georganiseerd
– Kookpresentatie met Rudolph van Veen aan huis met Life-and-Cooking
– Verkenningsonderzoek Arkelstad Omroep Stichting
– Adviseur Huisomroep Geertruidenberg
– Onderzoek bredescholen en het proces daarvan begeleiden.
– Spreekbeurten voor diverse beroepsorganisaties en serviceclubs zoals Lyons
– Begeleiden van uitvaart, toespraken inclusief afhandelingen namens de familie van de nabestaande.
– Proces volgen van bureau Leerplicht – wet 2e Kamer
– Proces volgen Wtcg Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten en berekeningen aangeven en doorrekenen
– Organiseren van bedrijfsfeesten
– Opvoeden binnen het gezin van een SOHO-pup Kwint (1990-1991) en van een KNGF geleidehondpup First  (2005-2006) en opvang van ± 10 honden van gebruikers van Stichting Hulphond en Geleidefonds. Inclusief trainingscursus van pup tot junior met  70 commando´s
– Organiseren van stedentrips London, Milaan, Venetië, Stockholm en reizen naar Frankrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden  en België
– Zaken m.n. in Gorinchem maatschappijkritisch volgen en vervolgens daar op reageren en voorstellen aandragen.
– Radio-columnist programma Post Voor Holland van RTV Holland wekelijks van 2015 – 2017
– Radio-columnist maandelijks programma Post Voor Holland vanaf 2018

Partner en 4 zonen.
Persoonlijk motto: Beperkingen los je op door actief naar mogelijkheden op zoek te gaan!

– Creatief duo Jansen & Janssen – samen met Rudolph vd Hoven

Websites: www.hazewind.nlwww.orofacialefysiotherapie.nlwww.fight-4-life.nlwww.inspraakbasisschool.nlwww.prothese-unlimited.nlwww.pro-orthesen.nl www.wijdschild.nl ,  www.amputees.nlwww.amputees.bewww.prothesekeuzewijzer.nl   www.leerplicht112.nlwww.fysionet.infowww.debenennemen.nl