Hans van Mourik kandidaat voor BBB Statenzetel ZH

Gorinchem, Één van de kandidaten van de BoerBurgerBeweging (BBB) voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland is Hans van Mourik. Met een klinkend verkiezingsprogramma en de stem van de kiezer wil BBB de komende vier jaar het geluid uit de regio, de stad en het platteland bundelen tot een luide roep om vernieuwing door verbetering en verandering. BBB staat voor vernieuwing van het politiek denken in het Provinciehuis, verbeteren wat we willen behouden en veranderen wat anders moet. Van Mourik is in de politiek geen onbekende, hij heeft 8 jaar de ervaringen in de gemeenteraad van Gorinchem opgedaan.

Van jeugd tot ouderenzorg.
Stikstof is bijzonder in actief beeld, maar er is meer. Zorg is zijn grootste aandacht en heeft daarvoor een belangrijk aandeel voor het verkiezingsprogramma gehad. Met name de verbinding tussen de steden en het platteland. De aandacht voor de voorzieningen, wonen en jeugdzorg in het bijzonder. Op dat gebied heeft hij een brede aanpak. “Zelf heb ik de ervaring als zorggebruiker. Vorig jaar is blaastumor geconstateerd dat was voor mij een hele nieuwe ervaring”, zegt van Mourik. “Bezoeken aan het Beatrix Ziekenhuis voor behandelingen aan de blaas en zijn werkzaamheden als fysiotherapeut, de zorgverlener gingen ‘gewoon’ door. Je ervaart dat een goed uitgerust ziekenhuis in stad en de regio van groot belang is. Spoedeisende hulp (SEH) is onmisbaar.” De aandoening, waarvan hij herstelt heeft hem niet weerhouden om zich kandidaat te stellen voor Provinciale Staten met de BBB voor de komende 4 jaar. Niet mopperen, maar meedoen.  

Meedoen maar niet op de handen zitten.
Van Mourik staat op de dertiende plek in lijst 19 van kandidaten voor de BoerBurgerBeweging. “We hebben een prachtige ploeg op de lijst. De voorbereidingen tot aan de verkiezing zijn een uitstekende samenwerking met een gedreven lijsttrekker.”
Dat hij zelf op de 13e plaats staat vindt hij geen probleem. Als de kiezer hem dat gunt dan komt de Staten in beeld. Zijn ambitie om mee te doen is groot en het liefst zit hij niet op zijn handen.
Er voor elkaar zijn in de samenleving is voor hem vanzelfsprekend. Zo zegt hij tot besluit, “Wie wil veranderen moet af en toe zijn nek uit steken, ik sta per slot niet op de lijst om vliegen te vangen. Het is nu aan de kiezer op 15 maart.”

Voor Gorinchem en Molenlanden en een deel van de Drechtsteden
Kan men Van Mourik ook nog kiezen voor de Waterschapsverkiezingen
Lijst 13 nummer 14 Waterschap Rivierenland

60 dagencolumn # natte voeten

“SP Gorinchem is bezorgd over de risico’s voor buitendijkse woningbouwplannen in Gorinchem. Want in Leerdam was het op ’t randje@, meldde Waterschap Rivierenland.” zo staat er in AD rivierenland

Heel begrijpelijk want wie zit nu te wachten op natte voeten.

Fractievoorzitter Aron Foppen, van de gemeenteraad Gorinchem heeft daarom aan het college van B en W gevraagd of de toenemende kans op wateroverlast impact heeft op de bouwplannen bij de Arkelsedijk, het gebied bij Linge 2 Zuid en andere bouwplannen.

Hans van Mourik

Mag ik nu verklappen dat ik als lijstduwer van BBB Waterschap Rivierenland voor Gemeente Molenlanden en Gemeente Gorinchem een extra ogen in het zeil ga houden. Op de lijst staan heel veel mensen met echt kennis van zaken en met de poten in de klei (en liever niet in het water).

Dit is nu een dingetje wat je met gerust 💖 over kan laten aan 🍀🍀🍀BBB Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland in 4 provincies met kennis van zaken. Nat als het moet en droog als het kan, voor minder overlast en aandacht voor een beter gereguleerde waterbeheer.

Dus voor iedere kiezer in #stad en #platteland is een #stem te geven om je te ontzorgen met waterbeheer.

In de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023, deel ik elke dag een column over wat mij beweegt om aan deze verkiezingen mee te doen en dat BoerBurgerBeweging een (h)eerlijke keus is. Want het gaat om ons dorp, onze stad en onze provincie. Iedere dag #BBBeter

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als 60dagenPS2023

Mijn enthousiasme is een voorbeeld en inspiratie voor anderen.

Core business, de kernactiviteiten

 • Eigenaar praktijk voor Fysiotherapie / Orofaciale Fysiotherapie,
  Gorinchem, Poterne 2 (1988-heden)
 • Directeur / eigenaar Holding Hans Van Mourik B.V. (juni 2021-heden)
 • Bestuurslid lid LLO-Rotonde (2021) (voortzetting van ROOS BV)
 • Bestuurslid R.O.O.S. BV Leven Lang Ontwikkelen (2020-2021)
 • Op uitnodiging van praktijk Hensens-van Marion Leerdam – verbijzondering kaakpatiënten / Orofaciale fysiotherapie (2012-2019)
 • Fysiotherapeut van het nationaal H-hockeyteam bij de KNHB en lid technische staf (2012-2016)
 • Mede onderzoeker armprothesen universiteit van Wageningen (2011–2013)
 • Prothese Unlimited – advisering van patiëntenorganisaties (2009-heden)
 • Adviesbureau voor revalidatie- en thuiszorgartikelen, Gorinchem (1991-2018)
 • Eigenaar praktijk voor Fysiotherapie en Pedagogiek, Gorinchem, Poterne 2 (1988-2020)
 • Waarnemingen fysiotherapiepraktijken Werkendam en Wijk en Aalburg (1987-1993)
 • Elektrotechniek/Elektronica bedrijf Vianen met leidinggevende functie (1981)

Opleidingen

 • Training Webinar ‘De fysiotherapeutische begeleiding van (post) COVID-19 patiënten, de dagelijkse praktijk’ 20 mei 2021
 • Cursus peer Review Coach
 • Diverse teambuilding processen.
 • Diverse bestuurscursussen
 • Cursus: Coaching en training voor de fysiotherapeut – Vincent Kortleve
 • Cursussen verslaglegging, methodisch handelen, ebp, marketing, werkplekverbetering, re-integratiemethoden
 • Cursus MBD (begeleiden van hyperactieve kinderen met motorische problemen)
 • Studiedagen Pedagogiek,Studiedagen schrijfproblemen bij kinderen
 • Vereniging Exameninstellingen Detailhandel (VEDE) juni 1993 Ondernemersdiploma
 • Stichting Middenstandsexamen Algemene Handelskennis   juli  1992  Middenstandsdiploma
 • Postacademiale scholing HMN te Utrecht  april 1988     Kaakdysfunctie
 • Stichting Paramedische Academie “De  Uithof”    Utrecht – september 1987 Studierichting Fysiotherapie
 • Opleiding omroepwerk en presentatie in Hilversum  Santbergen
 • KMTS Utrecht – diploma juni 1981 Afd. Elektrotechniekstudierichting Energietechniek
 • Opleidingen Mavo Gorinchem – september 1976

Verdere professionele activiteiten

 • Ontwikkelen van een onderwijsleerplan betreffende fysiotherapeutisch begeleiden van mensen met een amputatie, deelname aan werkgroepen i.s.m. NebasNsg later Gehandicaptensport Nederland daarna Kenniscentrum Sport & Bewegen / adviseur
 • Lesprogramma’s bedenken en uitvoeren op het gebied van bewegen en sport, gastdocent aan de SVGB (vakgroep orthopedisch instrumentmaker)

(Bestuurlijke) activiteiten buiten het werk

 • 2022-heden actieviteiten voor de Boer Burger Beweging
 • 2021 december Oprichting politieke lokale partij Zorg Voor Gorkum met Rudolph vd Hoven
 • 2021 juni Eigenaar van Hans van Mourik B.V. voor bestuurlijke activiteiten
 • 2020-heden Bestuurslid en ontwikkeling LLO Rotonde
 • 2018-2022 Algemeen bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 2013-2014 Oprichting politieke lokale partij Gorcum Actief met Everdien Hamann
 • 2013-heden aanzet tot BIG2014 Burgerinitiatief Gorcum “op weg naar een burgerparticipatie: Gorcum centrum van verbinding of centrum van vertrek” samen met Natasha van Dalen
 • 2012-2013 Samenstelling en auteur boek met anekdotes 100 jaar trouwen in Gorinchem
 • 2012 Meegewerkt aan de expositie 100 jaar trouwen in Gorinchem
 • 2012-heden opzetten wijkproject goedebuur-gorinchem
 • 2012-2013 zitting in indicatorencommissie sport en bewegen Ned. Vereniging van revalidatie artsen
 • 2012-2013 Toegevoegd bestuurslid Stichting gehandicaptenplatform Gorinchem
 • 2012-2015 Commissielid van aanbeveling voor de Stichting Zorgvraag
 • 2011-2013 Ambassadeur van E-health MijnZorgnet.nl
 • 2008-heden Lid ISPO waaronder 2 jaar lid kascommissie
 • 2008-heden Bestuurslid Stichting de Benen Nemen ondersteuning kinderen in landen van de Derde Wereld. Vanaf 2020 voorzitter a.i.
 • 2008-2015 Kartrekker en promotor van de OndernemendeFysiotherapeuten
 • 2007-2017 Lid van stichting fight-4-life met jaarlijks organisatie van benefiet concert tbv ALS (een dodelijke ziekte)
 • 2005-2021 Lid team Wijdschild.nl
 • Daarna Voorzitter 22-6-2006 tot 8-11-2021 Stichting Gorinchem Buurtweb Wijdschild.nl
 • 2004-2006 Opzetten van een visiedocument aangepast sportief bewegen voor ministerie VWS met 25 patiëntenorganisaties
 • 2003-heden Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Gorinchem (trouwambtenaar)
 • 2003 Werkgroep van Disability European Athletics Assen
 • 2001-2009 en 2011-heden Lid Adviesgroep Zorg Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad)
 • 2003-2009 secretariaat SLWB omvorming van SLWB naar Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG), creëren van  samenwerkingsverband met Stichting belangengroep hand-armgeamputeerden en vanaf
 • 2003-2008 vice-voorzitter LVvG met PR & voorlichting als portefeuille.
 • 1999-2000 Opvanggezin Stichting Europa Kinderhulp – vakantie opvang van achterstandskinderen Berlijn
 • 2000-2001 Werkgroepslid en benoeming advies commissielid bestuur openbaar onderwijs Gorinchem.
 • 1998-2006 Teamlid van Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS)
 • 1997-heden Lid festiviteitenvereniging Dalem inclusief alle hand en spandiensten
 • 1996-2002 Medezeggenschapsraad (lid en voorzitter) van de basisschool van de kinderen
 • 1994-2003 Bestuurslid Stichting Landelijke Werkgroep Beenprothese-Gebruikers (SLWB), waarvan 2 jaar als secretaris
 • 1995-2002 Secretaris van de Regionale Vereniging voor Vrijgevestigde  Fysiotherapeuten met reorganisatie van 1e 2e lijns fysiotherapeuten tot één organisatie van het KNGF met ruim 20.000 fysiotherapeuten
 • 1994-1997 Ontwikkelen van bouwplannen en realisering van project 2 woonhuizen en  de praktijk voor Fysiotherapie en Pedagogiek
 • 1991-1995 Beleidsmedewerker Fysio ZrZ
 • 1987-1988 Fysiotherapeut van SVW en begeleiden van de verzorgers
 • 1987-heden Lid van het Gorinchems Fysiotherapeuten Overleg
 • 1987-1998 Lid van de registratiecommissie Ned. Ver. voor  Fysiotherapie in de  Tandheelkunde (NVOF)
 • 1981-1996 Stadscarnavalsvereniging “De Gorrekes”
 • 1982-1987 Opleiding straattheater – academie Utrecht – theatergroep de bizzi fysiez
 • 1975-1993 Wedstrijdleider van zeilevenementen Vereniging grote rivieren
 • 1974-1992 Bestuurslid en opleiding van huisomroepmedewerkers / RANO ziekenomroep
 • 1974-1987 Recreatiecommissie Organiseren van jeugdweekenden voor Watersportvereniging

Politiek (Bestuurlijk)

 • Meegedaan aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 met Zorg Voor Gorkum – helaas te weinig voor de kiesdeler – wel 407 stemmen
 • 2021-10-04 tot 24-03-22 Onafhankelijk Lid Van Mourik gemeenteraad  gemeente Gorinchem.
  Binnen het raadslidmaatschap diverse commissies / geloofsbrieven / regio – jeugdwerkgroep. Vanaf 2021 voorzitter van parallelsessies
 • 2019 beste Debater Debat Instituut
 • 2018-03-27 tot 2021-10-04 Lid gemeenteraad voor fractie Stadsbelang gemeente Gorinchem.
 • 2014-05-16 tot 2018-03-27 Lid gemeenteraad voor fractie Stadsbelang gemeente Gorinchem
 • 2014-(tot 13-05-2014) Lid gemeenteraad voor fractie Gorcum Actief  gemeente Gorinchem

Hobby’s:

muziek instrumenten bespelen, culinair koken, fotograferen, hand en spandiensten kleine verenigingen, met de familie er op uit en watersport

– Spelen in orkesten o.a., schoolbands, de Leenband, blaaskapel Blauwe Blieken, PapaGurk, Dixieland Bazuin
– Smalfilms gemaakt en prijzen gewonnen
– Muziekles gegeven (accordeon)
– Producent van film rond afscheid collega trouw ambtenaar
– Meegewerkt aan de Unitas revue – geluidstechnicus “op naar de 100”
– Stadsomroeper Gorcum 600
– Begeleiden van schoolkampen
– Diverse bestuursactiviteiten op alle school- en academieraden
– Bouwen van websites (18), schrijven van Weblog (4) en diverse twitteraccounts (7) o.a. @hendrikVM@amputeesNL@kaakfysio en @hazewind0183
– Teksten geschreven voor medebestuursleden van diverse organisaties
– Stukjes / columns geschreven voor Merwepost, Lingestreek, Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, Gorcumse Courant,  StadGorinchem, ADrivierenland.
– Productie aantal malen ’t Galmgat, patiëntenblad de lede(n)maat
– Mede organiseren van feesten, evenementen en ondersteunen kleine verenigingen
– Schrijven tekst en muziek schoolmusicals voor de school van de kinderen
– Regie van musical in de Nieuwe Doelen van de Floris Van Dalem School
– EHBO-, kook-, crea-lessen op de basisschool van de kinderen
– Schoolmusical van de Jenaplanschool in de Nieuwe Doelen
– Diverse symposia en beurzen georganiseerd
– Kookpresentatie met Rudolph van Veen aan huis met Life-and-Cooking
– Verkenningsonderzoek Arkelstad Omroep Stichting
– Adviseur Huisomroep Geertruidenberg
– Onderzoek bredescholen en het proces daarvan begeleiden.
– Spreekbeurten voor diverse beroepsorganisaties en serviceclubs zoals Lyons
– Begeleiden van uitvaart, toespraken inclusief afhandelingen namens de familie van de nabestaande.
– Proces volgen van bureau Leerplicht – wet 2e Kamer
– Proces volgen Wtcg Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten en berekeningen aangeven en doorrekenen
– Organiseren van bedrijfsfeesten
– Opvoeden binnen het gezin van een SOHO-pup Kwint (1990-1991) en van een KNGF geleidehondpup First  (2005-2006) en opvang van ± 10 honden van gebruikers van Stichting Hulphond en Geleidefonds. Inclusief trainingscursus van pup tot junior met  70 commando´s
– Organiseren van stedentrips London, Milaan, Venetië, Stockholm en reizen naar Frankrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden  en België
– Zaken m.n. in Gorinchem maatschappijkritisch volgen en vervolgens daar op reageren en voorstellen aandragen.
– Radio-columnist programma Post Voor Holland van RTV Holland wekelijks van 2015 – 2017
– Radio-columnist maandelijks programma Post Voor Holland vanaf 2018

Partner en 4 zonen.
Persoonlijk motto: Beperkingen los je op door actief naar mogelijkheden op zoek te gaan!

– Creatief duo Jansen & Janssen – samen met Rudolph vd Hoven

Websites: www.hazewind.nlwww.orofacialefysiotherapie.nlwww.fight-4-life.nlwww.inspraakbasisschool.nlwww.prothese-unlimited.nlwww.pro-orthesen.nl www.wijdschild.nl ,  www.amputees.nlwww.amputees.bewww.prothesekeuzewijzer.nl   www.leerplicht112.nlwww.fysionet.infowww.debenennemen.nl