Hans van Mourik kandidaat voor BBB Statenzetel ZH

Gorinchem, Één van de kandidaten van de BoerBurgerBeweging (BBB) voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland is Hans van Mourik. Met een klinkend verkiezingsprogramma en de stem van de kiezer wil BBB de komende vier jaar het geluid uit de regio, de stad en het platteland bundelen tot een luide roep om vernieuwing door verbetering en verandering. BBB staat voor vernieuwing van het politiek denken in het Provinciehuis, verbeteren wat we willen behouden en veranderen wat anders moet. Van Mourik is in de politiek geen onbekende, hij heeft 8 jaar de ervaringen in de gemeenteraad van Gorinchem opgedaan.

Van jeugd tot ouderenzorg.
Stikstof is bijzonder in actief beeld, maar er is meer. Zorg is zijn grootste aandacht en heeft daarvoor een belangrijk aandeel voor het verkiezingsprogramma gehad. Met name de verbinding tussen de steden en het platteland. De aandacht voor de voorzieningen, wonen en jeugdzorg in het bijzonder. Op dat gebied heeft hij een brede aanpak. “Zelf heb ik de ervaring als zorggebruiker. Vorig jaar is blaastumor geconstateerd dat was voor mij een hele nieuwe ervaring”, zegt van Mourik. “Bezoeken aan het Beatrix Ziekenhuis voor behandelingen aan de blaas en zijn werkzaamheden als fysiotherapeut, de zorgverlener gingen ‘gewoon’ door. Je ervaart dat een goed uitgerust ziekenhuis in stad en de regio van groot belang is. Spoedeisende hulp (SEH) is onmisbaar.” De aandoening, waarvan hij herstelt heeft hem niet weerhouden om zich kandidaat te stellen voor Provinciale Staten met de BBB voor de komende 4 jaar. Niet mopperen, maar meedoen.  

Meedoen maar niet op de handen zitten.
Van Mourik staat op de dertiende plek in lijst 19 van kandidaten voor de BoerBurgerBeweging. “We hebben een prachtige ploeg op de lijst. De voorbereidingen tot aan de verkiezing zijn een uitstekende samenwerking met een gedreven lijsttrekker.”
Dat hij zelf op de 13e plaats staat vindt hij geen probleem. Als de kiezer hem dat gunt dan komt de Staten in beeld. Zijn ambitie om mee te doen is groot en het liefst zit hij niet op zijn handen.
Er voor elkaar zijn in de samenleving is voor hem vanzelfsprekend. Zo zegt hij tot besluit, “Wie wil veranderen moet af en toe zijn nek uit steken, ik sta per slot niet op de lijst om vliegen te vangen. Het is nu aan de kiezer op 15 maart.”

Voor Gorinchem en Molenlanden en een deel van de Drechtsteden
Kan men Van Mourik ook nog kiezen voor de Waterschapsverkiezingen
Lijst 13 nummer 14 Waterschap Rivierenland

60 dagencolumn # natte voeten

“SP Gorinchem is bezorgd over de risico’s voor buitendijkse woningbouwplannen in Gorinchem. Want in Leerdam was het op ’t randje@, meldde Waterschap Rivierenland.” zo staat er in AD rivierenland

Heel begrijpelijk want wie zit nu te wachten op natte voeten.

Fractievoorzitter Aron Foppen, van de gemeenteraad Gorinchem heeft daarom aan het college van B en W gevraagd of de toenemende kans op wateroverlast impact heeft op de bouwplannen bij de Arkelsedijk, het gebied bij Linge 2 Zuid en andere bouwplannen.

Hans van Mourik

Mag ik nu verklappen dat ik als lijstduwer van BBB Waterschap Rivierenland voor Gemeente Molenlanden en Gemeente Gorinchem een extra ogen in het zeil ga houden. Op de lijst staan heel veel mensen met echt kennis van zaken en met de poten in de klei (en liever niet in het water).

Dit is nu een dingetje wat je met gerust 💖 over kan laten aan 🍀🍀🍀BBB Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland in 4 provincies met kennis van zaken. Nat als het moet en droog als het kan, voor minder overlast en aandacht voor een beter gereguleerde waterbeheer.

Dus voor iedere kiezer in #stad en #platteland is een #stem te geven om je te ontzorgen met waterbeheer.

In de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023, deel ik elke dag een column over wat mij beweegt om aan deze verkiezingen mee te doen en dat BoerBurgerBeweging een (h)eerlijke keus is. Want het gaat om ons dorp, onze stad en onze provincie. Iedere dag #BBBeter

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als 60dagenPS2023

60 dagencolumn # 5 contact met leden in Giesenburg

Dinsdag 17 januari heeft de provinciale afdeling van de BoerBurgerBeweging Zuid-Holland een huiskamerbijeenkomst gehouden in de Til te Giessenburg.
Tijdens deze bijeenkomst zijn BBB-ers van de Zuid-Hollandse kieslijst in gesprek gegaan met leden en aspirant leden. Na een kennismaking werd verdiepend gesproken over het verkiezingsprogramma en de speerpunten voor komende verkiezingen.

BBB tegen grootschalige industriële windmolenparken en zonneweides

Ook werd er over regionale actuele thema’s gesproken zoals de zorgen over de toekomst van de agrarische sector, maar ook de woningbouwopgave, de noodzaak tot behoud van een spoedeisende hulp bij het Beatrix-ziekenhuis, de noodzakelijke verbetering van het OV in de streek en de plannen van de huidige gedeputeerde om op de Avelingen in Gorinchem industriële windmolens te plaatsen. Het was een avond met mooie inhoudelijke gesprekken waarmee de Zuid-Hollandse BBB straks haar werk in de Provinciale Staten kan uitvoeren. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG_1252-225x300.jpeg
Edwin van den Heuvel en
Hans van Mourik


Samen met Edwin van den Heuvel mocht ik de leden wegwijs maken met het verkiezingsprogramma.
Het enthousiasme van de leden met zeer bruikbare opmerkingen gaf mij extra energie om verder met de campagne te gaan.Lid worden? of ook in gesprek met de BBB Zuid-Holland? kijk op www.boerburgerbeweging.nl/zuid-holland 

In de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023, deel ik elke dag een column over wat mij beweegt om aan deze verkiezingen mee te doen en dat BoerBurgerBeweging een (h)eerlijke keus is. Want het gaat om ons dorp, onze stad en onze provincie. Iedere dag #BBBeter

60 dagencolumn # 4 Zichtbaar zijn voor iedereen

Een van de mooiste uitdagingen in de politiek, vind ik, is om met je inwoners contact te hebben. Nu is dat voor een gemeente makkelijker om met anderen in contact te komen dan de provincie. Door mijn beroep was het vaak nog makkelijker. Patiënten uit Gorinchem, die ik de dag na de gemeenteraadsvergadering aan de behandeltafel gaven mij eigenlijk tijdens de behandeling uitvoerig commentaar wat “we” in de gemeente allemaal niet of wel moesten doen. Het maakt mij verder niet uit of ik te maken heb met een politiek medestander of een tegenstander. Het is prettig. Je hebt deze personen in het vizier, die hebben jou in beeld en kunnen je rechtstreeks bevragen.

Dan heb je altijd nog de reacties via social media, twitter (wordt altijd al wat minder) en facebook. Ook een manier om in beeld te zijn. Het komt nog wel eens voor dat mensen wat klagerig zijn over mij. Het kan terecht zijn, omdat ik op dat moment niet zichtbaar genoeg over die onderwerpen ben. Soms is deze kritiek niet helemaal terecht, maar steeds nodig ik mensen erover in gesprek te gaan met mij.

Nu in de aanloop naar de provincie is het een uitdaging om met meerdere personen in gesprek te gaan. Het is vooral kennis maken. Een leuke manier is om dat te doen in de provincie met de camper. De verhalen die ik daarbij ophaal is echt in de vorm van 2eHans. Boeiend, indrukwekkend, maar vooral soms ook pijnlijk als je weet wat er allemaal achter zit bij bijvoorbeeld ondernemers, boeren en andere burgers.

Morgen dinsdagavond hebben we een ledenbijeenkomst BBB in de Til. BBB Zuid-Holland organiseert dinsdagavond 17 januari in zalencentrum de Til te Giessenburg een huiskamerbijeenkomst voor leden en toekomstig leden. Tijdens de bijeenkomst hopen wij kandidaten van de kieslijst in overleg te gaan over het verkiezingsprogramma, lokale thema’s die voor de provincie van belang zijn en de campagne voor komende verkiezingen. Maar blijf met mij in gesprek zou ik zeggen.

In de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023, deel ik elke dag een column over wat mij beweegt om aan deze verkiezingen mee te doen en dat BoerBurgerBeweging een (h)eerlijke keus is. Want het gaat om ons dorp, onze stad en onze provincie. Iedere dag #BBBeter

60 dagencolumn # 3 Hans je hebt geen trekker 🚜

De eerste reacties die ik kreeg in oktober 2021 was “Hans, JIJ bij de BBB je bent toch geen boer en je hebt niet eens een trekker.”

Dat klopt. Wonend in het uiterst oostelijk deel van Provincie Zuid-Holland in de prachtige vestingstad Gemeente Gorinchem werk ik als fysiotherapeut in een zeer breed gebied van stad #polder en #platteland van Gemeentewestbetuwe, Gemeente Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gemeente Altena. 36 jaar in een gebied waar je ervaringen van burgers en boeren hebt opgedaan.

Mijn ambitie
Na 8 jaar raadslidmaatschap* in onze stad wil ik verder kijken naar zaken waar ik in de gemeenteraad niet aan toe kwam of mocht komen. Wat ik vaak vernam “als raadslid ga je daar helemaal niet over, dat is een zaak voor de provincie.” Dat is vreemd dacht ik. Je bent bezig in je stad of dorp en op veel terreinen ben je afhankelijk van de provincie. Dit terwijl we als raadslid zelden contact hadden met provincie, statenleden of landelijk met kamerleden. Slechts een keer, in de periode van mijn raadslidmaatschap, zijn we in contact geweest over de concessie van het openbaar vervoer in Zuid-Holland. Dat moet dus anders. Contact met de provincie, maar ook van de provincie naar de burger toe! Zeggen is 1 maar er ook wat aan willen doen is 2.
Daarom heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de komende Provinciale Statenverkiezing bij de partij die nu het beste bij mij past. Namens BBB BoerBurgerBeweging ben ik Kandidaat Hans van Mourik ps2023 Zuid-Holland plaats 13 voor de BBB Boerburgerbeweging Zuid-Holland met veel inzet.

Binnen de Boer Burger Beweging kandidaten zitten heel veel mensen met ervaring op velerlei gebied. Samen weet je meer en draag ik daar graag een steentje aan bij. In de hobby sfeer heb ik door tuinders mijn boom leren snoeien. Zo weet ik professioneel weer minder van het onderdeel stikstof, maar door mijn werk weet ik wel wat het doet met de boerenfamilie zowel fysiek als mentaal gebied. De druk ontstaat door maatregelen waar je geen kant op kunt.

Die boeren zakdoek staat iedereen.
Een boeren zakdoek staat iedereen

Ik ben geen boer en ik heb geen trekker, maar ik ben wél een trekker voor de zorg, burger/fysiotherapeut die met empathie leeft, voelt en denkt aan onze inwoners van dorp, onze stad en onze provincie én daarbuiten. Als inwoners gaan wij over de provincie, wen er maar vast aan.

#EenBoerenZakdoekStaatIedereen

#OnsDorpOnzeStadOnzeProvincie

Landelijke ondersteuning en Caroline die landelijk meedeelt bij Rick Nieman WNL op zondag dat we eraan komen in de provincie. Je kunt er maar rekening mee houden.

In de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023, deel ik elke dag een column over wat mij beweegt om aan deze verkiezingen mee te doen en dat BoerBurgerBeweging een (h)eerlijke keus is. Want het gaat om ons dorp, onze stad en onze provincie. Iedere dag #BBBeter

60 DAGENCOLUMN # 2 en hoe zit het met jongeren

Waarom zouden jongeren voor de Provinciale Staten stemmen?

De jeugd heeft de toekomst of ze daar nu ook zo over de toekomst nadenken is wel de hamvraag. Veel mensen die teleurgesteld zijn (niet alleen ouderen, maar ook jongeren) zien de nut van het stemmen op een kandidaat voor de provinciale staten niet zitten. Ook ik heb mij vaak afgevraagd, wat doet zo’n provinciale staten eigenlijk.

De afgelopen 8 jaar ben ik gemeenteraadslid geweest. Ik heb mij onder andere ook bezig gehouden met de bussen in de streek, de bus dat scholieren gewoon naar school konden gaan of de jongeren die uit de polder naar de stad konden (en ook weer terug) om lekker te stappen.

Vaak werd mij verteld daar heb je weinig over te zeggen, want daar gaat de provincie over. Welnu ik ga naar de Provincie om daar mede voor jouw stem met kracht bij te zetten.
Daarom wil ik als best wel oudere kandidaat (jij mag ook oud zeggen 😉) je toch zien te verleiden om je stem uit te brengen. En is het niet op mij, dan graag op een ander….

impressie van AT5

In de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023, deel ik elke dag een column over wat mij beweegt om aan deze verkiezingen mee te doen en dat BoerBurgerBeweging een (h)eerlijke keus is. Want het gaat om ons dorp, onze stad en onze provincie. Iedere dag #BBBeter

60 dagencolumn # 1

In de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten op 15 maart 2023, deel ik elke dag een column over wat mij beweegt om aan deze verkiezingen mee te doen. Deze eerste column gaat over

Het nieuwe frisse en heldere ‘geluid’ van politiek bedrijven van BBB sprak mij enorm aan,


Even voorstellen: Hans van Mourik (64), fysiotherapeut getrouwd met Marjan, pedagoge en 4 jongens. Woont in Gorinchem, de mooiste Vestingstad van Nederland en ben ik ook trouwambtenaar. Gorinchem is de meest oostelijke stad van ZH, omgeven door 4 provincies in een plattelandsgebied. Bestuurlijk: 8 jaar raadslidmaatschap, diverse functies, w.o. fractievoorzitter en vergadersessievoorzitter. 4 jaar bestuurslid van Ned. ver. v. Raadsleden geweest en nog steeds actief ambassadeur in het Ondersteuningsteam van het Netwerk Weerbaar Bestuur.

Hans van Mourik, kandidaat BBB Provincie Zuid-Holland
2eHans is kandidaat

Sinds oktober ’21 met de opkomst van BBB ben ik lid geworden. Het nieuwe frisse en heldere ‘geluid’ van politiek bedrijven van BBB sprak mij enorm aan, zoals ik het zelf ook altijd in de raad heb gedaan. Met mijn afscheid van de raad en daaraan verbonden bestuurslidmaatschap NVvR kwam deze nieuwe uitdaging op het pad. Kijk met enthousiasme uit naar een mooie samenwerking om BBB in onze mooie provincie stevig op de kaart te zetten.
Ik ben empatisch betrokken bij zorg van mensen. Probeer maatschappij – kritische situaties op een ludieke manier te brengen. Humor als het kan, serieus als het moet.

Ik zou het kort houden 😉. Ik heb zoveel nuttige en vooral leuke dingen gedaan. Wil je verder kijken en heb je vragen stel ze gerust.

We hebben een mooie slogan ons dorp, onze stad, onze provincie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als 60dagenPS2023

Nieuwe kansen met veel meer mogelijkheden.

Hans van Mourik, kandidaat BBB Provincie Zuid-Holland
Hans van Mourik, kandidaat BBB Provincie Zuid-Holland
verkiezingen 15 maart 2023
Nummer 13 #PS2023
Hans van Mourik, orofaciale fysiotherapeut
Hans als kaakfysiotherapeut
Hans als trouwambtenaar gemeente Gorinchem. Voor de mooie (of dé mooiste) dag van je leven.
Hans als trouwambtenaar gemeente Gorinchem. Voor de mooie (of dé mooiste) dag van je leven.
Hans als Raadslid van 2014 tot mrt 2022

Hans van Mourik is onder andere fysiotherapeut, raadslid tot mrt 2022, trouwambtenaar en zoals anderen over hem zeggen een duizendpoot. Hij is zeer empatisch betrokken bij zorg van mensen. Het is bruggenbouwer en zegt ook waar het op staat. Probeert maatschappij – kritische situaties op een ludieke manier te brengen. Humor als het kan, serieus als het moet. Hij wil anderen een spiegel voor houden, waar hij dan zelf ook vaak in kijkt. Als er nieuwe kansen zijn moet je deze wel pakken, anders heeft een ander die mogelijkheden vóór jou weggekaapt.

“Niemand is volmaakt en verbeter je zelf”.

Tevens Hans van Mourik B.V. Financiële holdings Besloten vennootschap met gewone structuur Holdingactiviteiten.

Anderen waren ook belangstellend ….een aantal links:

Hans van Mourik fysiotherapeut

Orofaciaal (kaak) fysiotherapeut Hans van Mourik Gorinchem

Voormalig Raadslid Hans Van Mourik Gemeenteraad Gorinchem

Hans buitengewoon ambtenaar trouwt met passie

Kandidaat Provinciale Staten Zuid-Holland voor BBB 

Columns van Hendrikvm

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Over mij zelf

Mijn enthousiasme is een voorbeeld en inspiratie voor anderen.

Core business, de kernactiviteiten

 • Eigenaar praktijk voor Fysiotherapie / Orofaciale Fysiotherapie,
  Gorinchem, Poterne 2 (1988-heden)
 • Directeur / eigenaar Holding Hans Van Mourik B.V. (juni 2021-heden)
 • Bestuurslid lid LLO-Rotonde (2021) (voortzetting van ROOS BV)
 • Bestuurslid R.O.O.S. BV Leven Lang Ontwikkelen (2020-2021)
 • Op uitnodiging van praktijk Hensens-van Marion Leerdam – verbijzondering kaakpatiënten / Orofaciale fysiotherapie (2012-2019)
 • Fysiotherapeut van het nationaal H-hockeyteam bij de KNHB en lid technische staf (2012-2016)
 • Mede onderzoeker armprothesen universiteit van Wageningen (2011–2013)
 • Prothese Unlimited – advisering van patiëntenorganisaties (2009-heden)
 • Adviesbureau voor revalidatie- en thuiszorgartikelen, Gorinchem (1991-2018)
 • Eigenaar praktijk voor Fysiotherapie en Pedagogiek, Gorinchem, Poterne 2 (1988-2020)
 • Waarnemingen fysiotherapiepraktijken Werkendam en Wijk en Aalburg (1987-1993)
 • Elektrotechniek/Elektronica bedrijf Vianen met leidinggevende functie (1981)

Opleidingen

 • Training Webinar ‘De fysiotherapeutische begeleiding van (post) COVID-19 patiënten, de dagelijkse praktijk’ 20 mei 2021
 • Cursus peer Review Coach
 • Diverse teambuilding processen.
 • Diverse bestuurscursussen
 • Cursus: Coaching en training voor de fysiotherapeut – Vincent Kortleve
 • Cursussen verslaglegging, methodisch handelen, ebp, marketing, werkplekverbetering, re-integratiemethoden
 • Cursus MBD (begeleiden van hyperactieve kinderen met motorische problemen)
 • Studiedagen Pedagogiek,Studiedagen schrijfproblemen bij kinderen
 • Vereniging Exameninstellingen Detailhandel (VEDE) juni 1993 Ondernemersdiploma
 • Stichting Middenstandsexamen Algemene Handelskennis   juli  1992  Middenstandsdiploma
 • Postacademiale scholing HMN te Utrecht  april 1988     Kaakdysfunctie
 • Stichting Paramedische Academie “De  Uithof”    Utrecht – september 1987 Studierichting Fysiotherapie
 • Opleiding omroepwerk en presentatie in Hilversum  Santbergen
 • KMTS Utrecht – diploma juni 1981 Afd. Elektrotechniekstudierichting Energietechniek
 • Opleidingen Mavo Gorinchem – september 1976

Verdere professionele activiteiten

 • Ontwikkelen van een onderwijsleerplan betreffende fysiotherapeutisch begeleiden van mensen met een amputatie, deelname aan werkgroepen i.s.m. NebasNsg later Gehandicaptensport Nederland daarna Kenniscentrum Sport & Bewegen / adviseur
 • Lesprogramma’s bedenken en uitvoeren op het gebied van bewegen en sport, gastdocent aan de SVGB (vakgroep orthopedisch instrumentmaker)

(Bestuurlijke) activiteiten buiten het werk

 • 2022-heden actieviteiten voor de Boer Burger Beweging
 • 2021 december Oprichting politieke lokale partij Zorg Voor Gorkum met Rudolph vd Hoven
 • 2021 juni Eigenaar van Hans van Mourik B.V. voor bestuurlijke activiteiten
 • 2020-heden Bestuurslid en ontwikkeling LLO Rotonde
 • 2018-2022 Algemeen bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 2013-2014 Oprichting politieke lokale partij Gorcum Actief met Everdien Hamann
 • 2013-heden aanzet tot BIG2014 Burgerinitiatief Gorcum “op weg naar een burgerparticipatie: Gorcum centrum van verbinding of centrum van vertrek” samen met Natasha van Dalen
 • 2012-2013 Samenstelling en auteur boek met anekdotes 100 jaar trouwen in Gorinchem
 • 2012 Meegewerkt aan de expositie 100 jaar trouwen in Gorinchem
 • 2012-heden opzetten wijkproject goedebuur-gorinchem
 • 2012-2013 zitting in indicatorencommissie sport en bewegen Ned. Vereniging van revalidatie artsen
 • 2012-2013 Toegevoegd bestuurslid Stichting gehandicaptenplatform Gorinchem
 • 2012-2015 Commissielid van aanbeveling voor de Stichting Zorgvraag
 • 2011-2013 Ambassadeur van E-health MijnZorgnet.nl
 • 2008-heden Lid ISPO waaronder 2 jaar lid kascommissie
 • 2008-heden Bestuurslid Stichting de Benen Nemen ondersteuning kinderen in landen van de Derde Wereld. Vanaf 2020 voorzitter a.i.
 • 2008-2015 Kartrekker en promotor van de OndernemendeFysiotherapeuten
 • 2007-2017 Lid van stichting fight-4-life met jaarlijks organisatie van benefiet concert tbv ALS (een dodelijke ziekte)
 • 2005-2021 Lid team Wijdschild.nl
 • Daarna Voorzitter 22-6-2006 tot 8-11-2021 Stichting Gorinchem Buurtweb Wijdschild.nl
 • 2004-2006 Opzetten van een visiedocument aangepast sportief bewegen voor ministerie VWS met 25 patiëntenorganisaties
 • 2003-heden Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Gorinchem (trouwambtenaar)
 • 2003 Werkgroep van Disability European Athletics Assen
 • 2001-2009 en 2011-heden Lid Adviesgroep Zorg Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad)
 • 2003-2009 secretariaat SLWB omvorming van SLWB naar Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG), creëren van  samenwerkingsverband met Stichting belangengroep hand-armgeamputeerden en vanaf
 • 2003-2008 vice-voorzitter LVvG met PR & voorlichting als portefeuille.
 • 1999-2000 Opvanggezin Stichting Europa Kinderhulp – vakantie opvang van achterstandskinderen Berlijn
 • 2000-2001 Werkgroepslid en benoeming advies commissielid bestuur openbaar onderwijs Gorinchem.
 • 1998-2006 Teamlid van Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS)
 • 1997-heden Lid festiviteitenvereniging Dalem inclusief alle hand en spandiensten
 • 1996-2002 Medezeggenschapsraad (lid en voorzitter) van de basisschool van de kinderen
 • 1994-2003 Bestuurslid Stichting Landelijke Werkgroep Beenprothese-Gebruikers (SLWB), waarvan 2 jaar als secretaris
 • 1995-2002 Secretaris van de Regionale Vereniging voor Vrijgevestigde  Fysiotherapeuten met reorganisatie van 1e 2e lijns fysiotherapeuten tot één organisatie van het KNGF met ruim 20.000 fysiotherapeuten
 • 1994-1997 Ontwikkelen van bouwplannen en realisering van project 2 woonhuizen en  de praktijk voor Fysiotherapie en Pedagogiek
 • 1991-1995 Beleidsmedewerker Fysio ZrZ
 • 1987-1988 Fysiotherapeut van SVW en begeleiden van de verzorgers
 • 1987-heden Lid van het Gorinchems Fysiotherapeuten Overleg
 • 1987-1998 Lid van de registratiecommissie Ned. Ver. voor  Fysiotherapie in de  Tandheelkunde (NVOF)
 • 1981-1996 Stadscarnavalsvereniging “De Gorrekes”
 • 1982-1987 Opleiding straattheater – academie Utrecht – theatergroep de bizzi fysiez
 • 1975-1993 Wedstrijdleider van zeilevenementen Vereniging grote rivieren
 • 1974-1992 Bestuurslid en opleiding van huisomroepmedewerkers / RANO ziekenomroep
 • 1974-1987 Recreatiecommissie Organiseren van jeugdweekenden voor Watersportvereniging

Politiek (Bestuurlijk)

 • Meegedaan aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 met Zorg Voor Gorkum – helaas te weinig voor de kiesdeler – wel 407 stemmen
 • 2021-10-04 tot 24-03-22 Onafhankelijk Lid Van Mourik gemeenteraad  gemeente Gorinchem.
  Binnen het raadslidmaatschap diverse commissies / geloofsbrieven / regio – jeugdwerkgroep. Vanaf 2021 voorzitter van parallelsessies
 • 2019 beste Debater Debat Instituut
 • 2018-03-27 tot 2021-10-04 Lid gemeenteraad voor fractie Stadsbelang gemeente Gorinchem.
 • 2014-05-16 tot 2018-03-27 Lid gemeenteraad voor fractie Stadsbelang gemeente Gorinchem
 • 2014-(tot 13-05-2014) Lid gemeenteraad voor fractie Gorcum Actief  gemeente Gorinchem

Hobby’s:

muziek instrumenten bespelen, culinair koken, fotograferen, hand en spandiensten kleine verenigingen, met de familie er op uit en watersport

– Spelen in orkesten o.a., schoolbands, de Leenband, blaaskapel Blauwe Blieken, PapaGurk, Dixieland Bazuin
– Smalfilms gemaakt en prijzen gewonnen
– Muziekles gegeven (accordeon)
– Producent van film rond afscheid collega trouw ambtenaar
– Meegewerkt aan de Unitas revue – geluidstechnicus “op naar de 100”
– Stadsomroeper Gorcum 600
– Begeleiden van schoolkampen
– Diverse bestuursactiviteiten op alle school- en academieraden
– Bouwen van websites (18), schrijven van Weblog (4) en diverse twitteraccounts (7) o.a. @hendrikVM@amputeesNL@kaakfysio en @hazewind0183
– Teksten geschreven voor medebestuursleden van diverse organisaties
– Stukjes / columns geschreven voor Merwepost, Lingestreek, Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, Gorcumse Courant,  StadGorinchem, ADrivierenland.
– Productie aantal malen ’t Galmgat, patiëntenblad de lede(n)maat
– Mede organiseren van feesten, evenementen en ondersteunen kleine verenigingen
– Schrijven tekst en muziek schoolmusicals voor de school van de kinderen
– Regie van musical in de Nieuwe Doelen van de Floris Van Dalem School
– EHBO-, kook-, crea-lessen op de basisschool van de kinderen
– Schoolmusical van de Jenaplanschool in de Nieuwe Doelen
– Diverse symposia en beurzen georganiseerd
– Kookpresentatie met Rudolph van Veen aan huis met Life-and-Cooking
– Verkenningsonderzoek Arkelstad Omroep Stichting
– Adviseur Huisomroep Geertruidenberg
– Onderzoek bredescholen en het proces daarvan begeleiden.
– Spreekbeurten voor diverse beroepsorganisaties en serviceclubs zoals Lyons
– Begeleiden van uitvaart, toespraken inclusief afhandelingen namens de familie van de nabestaande.
– Proces volgen van bureau Leerplicht – wet 2e Kamer
– Proces volgen Wtcg Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten en berekeningen aangeven en doorrekenen
– Organiseren van bedrijfsfeesten
– Opvoeden binnen het gezin van een SOHO-pup Kwint (1990-1991) en van een KNGF geleidehondpup First  (2005-2006) en opvang van ± 10 honden van gebruikers van Stichting Hulphond en Geleidefonds. Inclusief trainingscursus van pup tot junior met  70 commando´s
– Organiseren van stedentrips London, Milaan, Venetië, Stockholm en reizen naar Frankrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden  en België
– Zaken m.n. in Gorinchem maatschappijkritisch volgen en vervolgens daar op reageren en voorstellen aandragen.
– Radio-columnist programma Post Voor Holland van RTV Holland wekelijks van 2015 – 2017
– Radio-columnist maandelijks programma Post Voor Holland vanaf 2018

Partner en 4 zonen.
Persoonlijk motto: Beperkingen los je op door actief naar mogelijkheden op zoek te gaan!

– Creatief duo Jansen & Janssen – samen met Rudolph vd Hoven

Websites: www.hazewind.nlwww.orofacialefysiotherapie.nlwww.fight-4-life.nlwww.inspraakbasisschool.nlwww.prothese-unlimited.nlwww.pro-orthesen.nl www.wijdschild.nl ,  www.amputees.nlwww.amputees.bewww.prothesekeuzewijzer.nl   www.leerplicht112.nlwww.fysionet.infowww.debenennemen.nl